« späť

Cenník ubytovania

Standard

Executive

Typ izby Cena s DPH
Jednolôžková izba 49,00 €
Dvojlôžková izba 89,00 €
Dvojlôžková izba / 1 osoba / 69,00 €
Apartmán / 2 osoby / 109,00 €
Prístelka na apartmáne 20,00 €
Dvojlôžková izba s kuchynkou 109,00 €
Rodinná izba s kuchynkou / 3 osoby / 139,00 €
Rodinná izba s kuchynkou / 4 osoby / 159,00 €
Detská postieľka 5,00 €
Zviera 6,00 €

Mestský poplatok:

  • 1,10 € / osoba / noc

Parkovisko:

  •   6 € / auto / 1 noc
  • 10 € / auto / 2 noci
  • 15 € / auto / 3 a viac nocí

Hotelové parkovisko disponuje kapacitou 20 parkovacích miest, po obsadení kapacity je možné parkovanie na vedľajšom mestskom parkovisku vzdialenom 100 m od hotela za poplatok.

 

Storno podmienky

 1. Klient má právo kedykoľvek pred začatím pobytu odstúpiť od čerpania pobytu, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia hotelu Magnólia. Pri odstúpení od čerpania pobytu  je klient povinný uhradiť hotelu Magnólia storno poplatok podľa bodu 2. Klient súhlasí s tým a berie na vedomie, že storno poplatok bude  započítaný do zaplatenej ceny pobytu a hotel Magnólia vráti klientovi iba zaplatenú cenu pobytu zníženú o storno poplatok.

 2. Výška storno poplatkov podľa predchádzajúceho bodu je nasledovná:

Storno poplatky sa účtujú nasledovne, ak doba medzi nástupom na pobyt a odstúpením od čerpania pobytu je:

30 a viac dní ...............................storno poplatok sa neúčtuje

29 – 10 dní ...................................50 % z celkovej ceny pobytu

9 a menej dní..............................100 % z celkovej ceny pobytu

3. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za takéto doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená.

4. V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom má hotel Magnólia právo na úhradu dohodnutej  sumy za pobyt v plnej výške.

5.  Ak klient nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným písomným potvrdením /vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná pohroma / využiť objednané služby v dohodnutom termíne, hotel Magnólia  môže ponúknuť podľa možností iné obdobie na čerpanie pobytu. V tomto termíne nebude hotel Magnólia účtovať storno poplatok za služby v pôvodnom termíne.

6. Hotel Magnólia môže ponúknuť klientovi možnosť vyčerpať si pobyt v inom termíne. Táto možnosť je riešená s každým klientom individuálne podľa aktuálnej obsadenosti hotela a nie je poskytovaná automaticky.

7. V prípade kúpy darčekového poukazu, poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné finančné kompenzácie. Poukaz nie je možné refundovať (storno poplatok: 100%).

 

Tieto storno podmienky platia pre všetky individuálne aj skupinové rezervácie ubytovania a pobytov v hoteli Magnólia, ktoré boli uskutočnené osobne, telefonicky, e-mailom alebo inou formou.