default top
Napr., 03.12.2021
Napr., 03.12.2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Vážení hostia,

na základe uznesenia vlády SR- č. 695/221 a vyhlášky 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hotel poskytuje svoje služby v režime OTP nasledovne:

 

UBYTOVANIE

 

Ubytovacie služby je dovolené poskytnúť iba osobe, ktorej ubytovanie je krátkodobého charakteru a súvisí s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

 

STRAVOVANIE

Poskytujeme iba raňajky formou okienkového výdaju v lobby bare pri recepcii.  Konzumácia raňajok musí prebehnúť na izbe.

Reštaurácia - okienkový výdaj do 14:00 hodiny.

 

WELLNESS CENTRUM 

Je dočasne zatvorené.

 

REŽIM  OTP

Za osobu v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a/ osoba plne očkovaná,

b/ osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

c/ osoba, ktorá sa preukáže negatívnym RT-PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo AG testom nie starším ako 48 hodín od odberu.

 

Podľa § 1 ods. (4) Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu o očkovaní, testovaní alebo prekonaní COVID-19.  Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Preto žiadame všetkých hostí, aby sa pri vstupe do zariadenia preukázali predložením príslušného dokladu pracovníkom recepcie, wellness centra  alebo obsluhujúcemu personálu ubytovacieho a reštauračného zariadenia.

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo

d) osoba do 12 rokov veku.

 

Hotel Magnólia pristupuje k Vám zodpovedne, samozrejmosťou je:

  • dodržiavanie hygienických štandardov zamestnancov hotela,
  • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov,
  • dezinfekčné stojany na ruky,
  • prísny dôraz na nosenie rúšok v interiéri,
  • dodržiavanie odporúčanej vzdialenosti.