default top

REHAMED CENTRUM

Rehamed Centrum

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia REHAMED CENTRUM ponúkame široké spektrum  diagnostík s rozdielnym zameraním na určenie konkrétneho problému a na jeho liečbu.

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia so zameraním na  diagnostiku z oblasti liečebnej rehabilitácie na ochorenia pohybového systému poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím škály špecializovaných metodík manuálnej medicíny, fyzikálnu terapiu pri ochorení najmä kĺbovo-svalového systému (bolestivé  svalové úpony, zápaly kĺbov, artrózy, poúrazové zmeny kostí, kĺbov a svalov), poruchy chrbtice, predoperačných a pooperačných stavoch a kinezioterapiu so zameraním na funkčné svalové poruchy. 
Ambulancia úrazovej chirurgie je zameraná najmä na konzultačnú činnosť poúrazových stavov s riešením najnovšími modernými spôsobmi s možnosťou ďalších konzultácii aj v zahraničí. Infúzna liečba, aplikácia liečiva venózne, muskulárne, vnútrokĺbne .
 
KONTAKT
 Tím skúsených odborníkov Vás rád privíta vo svojej ambulancii a pomôže Vám vyriešiť Vaše zdravotné ťažkosti.